Logo Search packages:      
Sourcecode: postgresql-8.4 version File versions

hstore_gin.c

/*
 * $PostgreSQL$
 */
#include "postgres.h"

#include "access/gin.h"

#include "hstore.h"


#define KEYFLAG     'K'
#define VALFLAG     'V'
#define NULLFLAG 'N'

PG_FUNCTION_INFO_V1(gin_extract_hstore);
Datum    gin_extract_hstore(PG_FUNCTION_ARGS);

static text *
makeitem(char *str, int len)
{
   text   *item;

   item = (text *) palloc(VARHDRSZ + len + 1);
   SET_VARSIZE(item, VARHDRSZ + len + 1);

   if (str && len > 0)
      memcpy(VARDATA(item) + 1, str, len);

   return item;
}

Datum
gin_extract_hstore(PG_FUNCTION_ARGS)
{
   HStore     *hs = PG_GETARG_HS(0);
   int32  *nentries = (int32 *) PG_GETARG_POINTER(1);
   Datum  *entries = NULL;

   *nentries = 2 * hs->size;

   if (hs->size > 0)
   {
      HEntry     *ptr = ARRPTR(hs);
      char   *words = STRPTR(hs);
      int        i = 0;

      entries = (Datum *) palloc(sizeof(Datum) * 2 * hs->size);

      while (ptr - ARRPTR(hs) < hs->size)
      {
         text   *item;

         item = makeitem(words + ptr->pos, ptr->keylen);
         *VARDATA(item) = KEYFLAG;
         entries[i++] = PointerGetDatum(item);

         if (ptr->valisnull)
         {
            item = makeitem(NULL, 0);
            *VARDATA(item) = NULLFLAG;

         }
         else
         {
            item = makeitem(words + ptr->pos + ptr->keylen, ptr->vallen);
            *VARDATA(item) = VALFLAG;
         }
         entries[i++] = PointerGetDatum(item);

         ptr++;
      }
   }

   PG_FREE_IF_COPY(hs, 0);
   PG_RETURN_POINTER(entries);
}

PG_FUNCTION_INFO_V1(gin_extract_hstore_query);
Datum    gin_extract_hstore_query(PG_FUNCTION_ARGS);

Datum
gin_extract_hstore_query(PG_FUNCTION_ARGS)
{
   StrategyNumber strategy = PG_GETARG_UINT16(2);

   if (strategy == HStoreContainsStrategyNumber)
   {
      PG_RETURN_DATUM(DirectFunctionCall2(
                                 gin_extract_hstore,
                                 PG_GETARG_DATUM(0),
                                 PG_GETARG_DATUM(1)
                                 ));
   }
   else if (strategy == HStoreExistsStrategyNumber)
   {
      text   *item,
              *q = PG_GETARG_TEXT_P(0);
      int32  *nentries = (int32 *) PG_GETARG_POINTER(1);
      Datum  *entries = NULL;

      *nentries = 1;
      entries = (Datum *) palloc(sizeof(Datum));

      item = makeitem(VARDATA(q), VARSIZE(q) - VARHDRSZ);
      *VARDATA(item) = KEYFLAG;
      entries[0] = PointerGetDatum(item);

      PG_RETURN_POINTER(entries);
   }
   else
      elog(ERROR, "Unsupported strategy number: %d", strategy);

   PG_RETURN_POINTER(NULL);
}

PG_FUNCTION_INFO_V1(gin_consistent_hstore);
Datum    gin_consistent_hstore(PG_FUNCTION_ARGS);

Datum
gin_consistent_hstore(PG_FUNCTION_ARGS)
{
   bool   *check = (bool *) PG_GETARG_POINTER(0);
   StrategyNumber strategy = PG_GETARG_UINT16(1);
   HStore     *query = PG_GETARG_HS(2);
   /* int32  nkeys = PG_GETARG_INT32(3); */
   /* Pointer   *extra_data = (Pointer *) PG_GETARG_POINTER(4); */
   bool   *recheck = (bool *) PG_GETARG_POINTER(5);
   bool    res = true;

   if (strategy == HStoreContainsStrategyNumber)
   {
      int        i;

      /*
       * Index lost information about correspondence of keys
       * and values, so we need recheck
       */
      *recheck = true;
      for (i = 0; res && i < 2 * query->size; i++)
         if (check[i] == false)
            res = false;
   }
   else if (strategy == HStoreExistsStrategyNumber)
   {
      /* Existence of key is guaranteed */
      *recheck = false;
      res = true;
   }
   else
      elog(ERROR, "Unsupported strategy number: %d", strategy);

   PG_RETURN_BOOL(res);
}

Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index